Image 1 Image 6 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

โรงพยาบาลกงหรา ยินดีให้บริการทุกท่าน
More
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 21 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-07-13
ดาวน์โหลด
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-28
ดาวน์โหลด
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-13
ดาวน์โหลด
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-13
ดาวน์โหลด
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-04
ดาวน์โหลด
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-06-01
ดาวน์โหลด
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-31
ดาวน์โหลด
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-31
ดาวน์โหลด
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 6 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-23
ดาวน์โหลด
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 8 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-18
ดาวน์โหลด
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 7 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-08
ดาวน์โหลด
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 7 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-08
ดาวน์โหลด
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-07
ดาวน์โหลด
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-03
ดาวน์โหลด
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-04-30
ดาวน์โหลด
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-04-18
ดาวน์โหลด
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-04-18
ดาวน์โหลด
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-04-18
ดาวน์โหลด
27
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 บริษัท
2018-04-10
ดาวน์โหลด
30
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ
2018-04-10
ดาวน์โหลด
31
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคายา 10 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-04-10
ดาวน์โหลด
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-04-09
ดาวน์โหลด
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-04-09
ดาวน์โหลด
26
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคายา 9 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-04-05
ดาวน์โหลด
25
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคายา 2 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-26
ดาวน์โหลด
21
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคายา 6 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-22
ดาวน์โหลด
22
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(ประเภทวัสดุเภสัชกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-22
ดาวน์โหลด
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-20
ดาวน์โหลด
18
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคายา 19 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-15
ดาวน์โหลด
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-08
ดาวน์โหลด
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-08
ดาวน์โหลด
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-08
ดาวน์โหลด
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-08
ดาวน์โหลด
12
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคายา 8 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-06
ดาวน์โหลด
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-03-05
ดาวน์โหลด
7
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-02-28
ดาวน์โหลด
5
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคายา 8 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-02-23
ดาวน์โหลด
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0000-00-00
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
58
รายางนผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
2018-07-16
ดาวน์โหลด
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน 1 รายการ
2018-06-21
ดาวน์โหลด
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป
2018-06-15
ดาวน์โหลด
52
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
2018-06-08
ดาวน์โหลด
45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
2018-05-15
ดาวน์โหลด
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป
2018-04-27
ดาวน์โหลด
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน 3 รายการ
2018-04-27
ดาวน์โหลด
32
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
2018-04-10
ดาวน์โหลด
24
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
2018-03-01
ดาวน์โหลด
6
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา ผู้ชนะเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 3 บริษัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-02-27
ดาวน์โหลด
More
More

กิจกรรมในรั้วโรงพยาบาลกงหรา

image 3

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 28

กำลังปรับปรุง

More

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ขณะนี้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกงหรา เปิดให้ใช้งานแล้ว สามารถเข้าชมได้ที่ www.kongrhahospital.com

By - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พยากรณ์อากาศ

สติถิผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 8 สิงหาคม 2559